Frey - Syntax Directed Text Editor

Frey je textový editor s funkcemi řízenými zejména syntaxí programovacího jazyka editovaného kódu, jako je například průběžná indentace, kontrola správné syntaxe, možnost vývoje programu pomocí postupného nahrazování neterminálů (tedy přímé vytváření derivačního stromu), barvení zdrojového kódu za účelem zvýšení přehlednosti kódu, zvýraznění logických bloků nebo párování závorek.

Program je psaný pro operační systém GNU/Linux v jazyce C++, pro konzolové uživatelské rozhraní je využita knihovna ncurses.

Licence

Projekt je vydaný a distribuovaný pod licencí GNU GPL (General Public License) verze 2, tedy s nadějí užitečnosti, ovšem bez jakékoliv záruky nebo nároku na finanční odměnu.

Historie

Program vznikl (a stále jím je) jako ročníkový projekt v rámci studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK. První myšlenka se datuje přibližně k začátku roku 2007. Po roce a půl byl projekt konečně dotažen do podoby, která umožnila jeho vydání a zveřejnění na Internetu. Práce na vývoji však zdaleka nekončí, program se zatím rozhodně nenachází ve stavu, který by umožňoval každodenní práci. Na stránce Aktuality budu průběžně zveřejňovat jednotlivé vývojové kroky a skoky, poslední verze bude vždy ke stažení na stránce Download.

Mady PHP Framework 2008 © Matěj Outlý